Bekijk onze vakantievideos op YouTube Volg Thaitraveldreams op Twitter Bezoek Thaitraveldreams op Facebook Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Thaitraveldreams

Algemene voorwaarden

 

 

Thaitraveldreams

Algemene voorwaarden

Algemene informatie

Als u op reis gaat, heeft u bepaalde verwachtingen van uw reis en wat u op uw bestemming aantreft. U wilt genieten van een fijne en zorgeloze vakantie. Thaitraveldreams probeert zo goed mogelijk aan al uw verwachtingen te voldoen. Op sommige zaken hebben wij echter geen of weinig invloed en ook is er een aantal feiten, waarvan u op de hoogte moet zijn, voordat u uw reservering bij ons maakt. Leest u daarom deze informatie zorgvuldig door, waarmee u kunt voorkomen dat u voor teleurstellingen of vervelende situaties komt te staan.

Thaitraveldreams is 24-uur per dag telefonisch bereikbaar en staat 365 dagen per jaar voor u klaar, ook voor problemen die u tijdens uw vakantie moeilijk zelf op kunt lossen. Tijdens onze openingstijden (Ma t/m Vr 09:00 – 17:00 uur Thaise tijd) zijn wij normaal bereikbaar via ons kantoortelefoonnummer +66 43 321268. Buiten deze uren zijn wij bereikbaar op ons mobiel telefoonnummer +66 81 872 5670. U kunt ons 24/7 ook faxen via +66 43 225196 of (klik de link). Houdt u, bij verblijf in het buitenland, rekening met het tijdsverschil met Thailand.

Thailand is een erg toegankelijk land met veel overeenkomsten met westerse landen. Toch heeft Thailand een eigen cultuur, gewoonten, gebruiken, klimaat, voedsel, hygiene, vervoer, infrastruktuur, wetgeving, normen en waarden. Deze zijn niet noodzakelijk hetzelfde als in uw eigen land en soms gaan dingen anders dan u in eigen land gewend bent. Voordat u uw reis bij ons boekt dient u zich voldoende geinformeerd te hebben over Thailand en de gewoonten en daarop voorbereid te zijn. Met een goede voorbereiding, een flexibele instelling en relativeringsvermogen zult u maximaal van uw vakantie kunnen genieten. Indien u andere zeden en gewoonten begrijpt, respekteert en tolereert kan dat u veel ergernis besparen en uw reis een extra dimensie geven.

 

Verplichtingen en aansprakelijkheid

De verplichtingen van Isaan Discovery Travel Co. Ltd. betreffen de correcte uitvoering van de reis zoals deze is bij ons is geboekt en betaald, met in acht neming van onze algemene voorwaarden. De bevestiging van een boeking wordt pas bindend en de aansprakelijkheid van Isaan Discovery Travel Co. Ltd. begint op het moment dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • De boeking is ontvangen en bevestigd door Thaitraveldreams;

  • Het volledige boekingsbedrag is ontvangen door Thaitraveldreams (u krijgt hiervan een ontvangstbewijs);

De persoon die de boeking maakt, bevestigt daarmee door alle leden van zijn/haar gezelschap te zijn geautoriseerd om de boeking namens hen te maken.

Voor aanvragen en boekingen gaan wij er van uit dat alle reizigers beschikken over een algemene goede gezondheid zonder lichamelijke handicaps of beperkingen, dieten, gebruik van speciale medicijnen, hulpmiddellen ter voortbeweging, medische of andere beperkingen waaronder slechtziendheid, slechthorendheid en al dan niet gedeeltelijke invaliditeit. Dit geldt tevens voor beperkingen waarvoor geen medisch certificaat bestaat, bijvoorbeeld als u moeite heeft om steile trappen te klimmen of om langere wandelingen te maken. Mocht u een beperking hebben die het verloop of de uitvoering van uw reis kan beinvloeden dan dient u ons daarvan op de hoogte te stellen bij uw aanvraag of boeking. Wij kunnen uw reis daar dan aan aanpassen. Voor aanvragen of boekingen waarvoor wij geen speciale beperkingen opgegeven hebben gekregen gaan wij er voor de offerte en de uitvoering van de reis van uit dat alle deelnemers beschikken over een algemene goede gezondheid en dat ze deel kunnen nemen aan de door hen aangevraagde reisonderdelen.

Isaan Discovery Travel Co. Ltd. treedt op als intermediair voor de betreffende luchtvaartmaatschappijen, hotels, transport organisaties en lokale toeristenbureaus die de diensten uitvoeren. Isaan Discovery Travel Co. Ltd. is in geen geval aansprakelijk voor kosten die voortkomen uit verlies, schade, persoonlijke ongevallen, ziekte en overlijden, door de deelnemers opgelopen gedurende en buiten de toerprogrammas, ongeacht de oorzaak. Isaan Discovery Travel Co. Ltd. is eveneens in geen geval aansprakelijk voor extra kosten ten gevolge van vertragingen, ongelukken, natuurlijke rampen, aanslagen, politieke of militaire acties. In voorkomende gevallen zijn deze kosten voor uzelf en hiervoor dient u zelf een verzekering af te sluiten. In geen geval wordt restitutie verleend van het resterende deel van uw reissom in geval u uw reis moet onderbreken.

Met deelname aan een reis via Thaitraveldreams bevestigt u dat u de algemene boekingsvoorwaarden heeft gelezen, begrepen en dat u akkoord gaat met deze voorwaarden. Voor uw eigen gemak informeren wij u dat alle deelnemers op onze reizen in het bezit moeten zijn van geldige reisdocumenten. Het paspoort moet minimaal geldig zijn tot 6 maanden na vertrek uit Thailand en een visum kan verlangd worden afhankelijk van uw nationaliteit en de duur van uw verblijf in Thailand. Gelieve tevens de gezondheidsaspecten en de inentingsvereisten te controleren.

 

Vertragingen en wijzigingen gedurende de reis

Lokale en/of (onvoorziene) situaties die buiten onze invloed liggen kunnen ons dwingen om het reisschema aan te passen, bijvoorbeeld de volgorde van de excursies, treintransfers door bustransfers vervangen en vice versa of het vervangen van excursies door een vergelijkbare excursie. Thaitraveldreams kan hiervoor niet aansprakelijk worden gehouden. In voorkomende gevallen zullen wij naar ons beste vermogen alternatieven zoeken. Het oorspronkelijke karakter, de duur en het niveau van luxe van de tour zullen daarbij gehandhaafd blijven. Voor die gevallen waar af moet worden geweken van het originele reisschema en waar wij een vergelijkbaar alternatief aanbieden zal geen restitutie worden verleend.

Onze reisvoorstellen zijn zodanig samengesteld dat, in het geval er onderweg vertragingen optreden, u daar zo min mogelijk hinder van zult ondervinden. Wij zullen u daarover naar ons beste weten adviseren op het moment dat u uw reis bij ons boekt. Echter, vertragingen of annuleringen van treinen, bussen, ferries en wegtransfers vallen buiten de invloedssfeer van Isaan Discovery Travel Co. Ltd. en derhalve wij zijn in geen geval aansprakelijk voor eventuele extra kosten die u moet maken ten gevolge van zulke vertragingen gedurende uw reis.

Voor vluchten die geboekt zijn via ons gelden de reisvoorwaarden van de betreffende luchtvaartmaatschappij. In geval van vluchtvertragingen gelden de voorwaarden van de betreffende luchtvaartmaatschappijen. Die voorwaarden staan meestal op de tickets vermeld. U dient zich in voorkomende gevallen te wenden tot de servicebalie van de betreffende luchtvaartmaatschappij. Zij zullen u in deze adviseren. Vertrek- en aankomsttijden voor binnenlandse vluchten kunnen nogal eens wijzigen, zonder verdere opgaaf van redenen. Dit valt buiten onze invloedsfeer en ook voor vluchten is Isaan Discovery Travel Co. Ltd. in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen en eventuele extra kosten die u moet maken ten gevolge van dergelijke vluchtwijzigingen of -annuleringen.

 

Reisverzekeringen

Het in het bezit zijn van een adequate reis- en ongevallenverzekering is een noodzakelijke voorwaarde voor het boeken van een reis. Tevens is het afsluiten van een annuleringsverzekering van groot belang. Een dergelijke verzekering moet in uw eigen land afgesloten worden voordat u vertrekt naar Thailand (verzekeringsinstanties accepteren doorgaans geen aanmeldingen voor reisverzekeringen meer nadat uw reis is begonnen). Wanneer u een van onze reizen geboekt heeft dan bevestigt u daarmee automatisch dat u, en alle andere deelnemers waarvoor u heeft geboekt, een geldige reisverzekering af hebben gesloten. Houdt u er rekening mee dat u voor alle activiteiten die u tijdens uw reis gaat ondernemen alsmede voor het juiste dekkingsbedrag voldoende verzekerd dient te zijn. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden van uw verzekering. Bij eventuele noodgevallen tijdens uw reis, zoals ernstige ziekte, ziekenhuisopname, ongevallen, terugroeping e.d., dient u altijd zonder uitstel contact op te nemen met de Alarmcentrale van de verzekeringsmaatschappij waar u uw reisverzekering heeft afgesloten.

 

Gezondheid

Wie reist, loopt soms gezondheidsrisico's. Andere eetgewoonten en andere hygiŽne kunnen uw gestel van streek maken. Ook kunt u in contact komen met bacteriŽn en virussen die infectieziekten veroorzaken, waartegen wij in Nederland geen weerstand hebben opgebouwd. Gelukkig kunt u de meest gangbare risico's met eenvoudige voorzorgs-maatregelen voorkomen. Eet geen fruit dat door anderen is geschild en ook geen vlees, vis of andere bederfelijke etenswaren die niet goed doorbakken zijn of waarvan u niet zeker weet hoe lang ze ongekoeld in de zon hebben gelegen. Drink alleen water en frisdranken uit flessen die u ongeopend heeft gekocht en gebruik uitsluitend cylindervormige ijsblokjes. Informeer altijd bij uw huisarts en/of GGD hoe u zich medisch het beste op uw reis dient voor te bereiden. U kunt ook bellen met de informatielijn van KLM Travel Clinic, de Landelijke Informatielijn voor Reizigers of Tropenzorg.

Bent u hart- en/of carapatiŽnt, en/of heeft u andere gezondheidsproblemen, dan raden wij u aan om alvorens bij ons te boeken, uw huisarts te raadplegen over de voorgenomen reis. Gebruikt u medicijnen, dan adviseren wij u deze te laten bijschrijven in uw medisch paspoort. Als u op reis gaat, neemt u dan dit paspoort en voldoende voorraad van uw medicijnen mee in uw handbagage. Neemt u eveneens een verklaring van de arts mee, waarop de ziekte dan wel de medicijnen in Latijn dan wel in het Engels staan vermeld. Merknamen van medicijnen verschillen namelijk per land. De klimaatverandering kan ook uw maag en darmen in de war brengen. Neem daarom een goed middel mee tegen maag- en darmstoornissen. In veel openbare toiletten is geen toiletpapier aanwezig; een klein voorraadje in de handbagage lost dit probleem op.

 

Overig

Thailand is een tropisch land waar men te maken kan krijgen met ongedierte en de bestrijding daarvan. Soms heeft zelfs een viersterrenhotel last van een verdwaalde kakkerlak. Hieraan is in de tropen helaas niet te ontkomen.

Het "derde bed" op de kamer is doorgaans een bijzetbed, waarvan het comfort minder is dan van een gewoon bed.

Alle vermelde aanvangstijden van excursies, afhaaltijden, aankomsttijden en duur van de transfers zijn benaderingen. Afwijkingen van deze tijden zullen binnen acceptabele grenzen blijven en de excursies zullen normaal worden uitgevoerd.

Excursies en verplaatsingen kunnen prive worden uitgevoerd of in groepsverband (klik de links om de voorwaarden te zien). Wat er geboekt is staat vermeld in de boekingsbevestiging. Staat het niet expliciet vermeld dan is het een toer of transfer in groepsverband.

Openingstijden van openbaar toegankelijke gelegenheden, tijden van aanvang en einde van voorstellingen en diners, vertrektijden van treinen en boottochten, olifantenkampen en dergelijke liggen vast. Er wordt daarbij geen rekening gehouden met mensen die te laat op komen dagen. Als je een prive-excursie of -transfer op eigen initiatief aanpast dan dien je hier rekening mee te houden. Uiteraard zal de gids hier ook adviseren.

Deelnemers aan onze reizen dienen te beschikken over een normale conditie en goede gezondheid. Indien u twijfelt of een reis voor u geschikt is dan dient u voor boeking contact met ons op te nemen. Ingeval u een lichamelijke handicap heeft of een dieet volgt, bent u verplicht hiervan melding te maken bij de reservering. Indien u zich hier niet aan houdt dan kunnen wij niet garanderen dat daar rekening mee is gehouden en kan in geen geval restitutie van de reissom plaatsvinden.

Indien u een bepaalde voorkeur heeft (preferentie), bijvoorbeeld voor de ligging van een kamer, dan geven wij deze door aan de lokale instantie, bijvoorbeeld het hotel. In geen enkel geval kunnen wij een dergelijke preferentie aan u bevestigen noch garanderen dat uw verzoek ter plaatse wordt ingewilligd. Voor het doorgeven van preferenties brengen wij geen kosten in rekening.

Indien een wens voor u zo essentieel is dat een reisovereenkomst alleen zal worden gesloten indien vaststaat dat aan deze wens wordt tegemoetgekomen, dan dient u dit expliciet te vermelden bij al uw aanvragen en boekingen. Veel van zulke wensen die wij ontvangen betreffen de hotels,  met name de strandhotels (gelegen aan het strand, strandbungalows, kinderfaciliteiten, familiekamers of kamers met tussendeur, dichtbij uitgaanscentra of juist niet enzovoort). Geef ons uw wensen door om teleurstellingen te voorkomen. Wij kunnen u daarin adviseren. Indien u een dergelijke essentiele voorwaarde niet heeft vermeld heeft bij uw aanvraag of uw boeking dan kan in geen geval restitutie van uw reissom of een deel daarvan worden verleend indien er niet aan voldaan is.

 

Prijzen

Al onze gepubliceerde programmas en prijzen, diensten en voorwaarden waren geldig op het moment van publicatie en kunnen ieder moment worden gewijzigd zonder voorafgaande berichtgeving hiervan. Prijswijzigingen die buiten onze invloed liggen, maar ook speciale promotie aanbiedingen, kunnen voorkomen in de loop van het jaar, bijvoorbeeld voor vluchttickets, treinkaartjes, lokale belastingen en entreeprijzen voor nationale- of historische parken. Onze website prijzen zijn daarom indicatief. De correcte prijs zal u worden toegestuurd middels een persoonlijke offerte op het moment dat u een reisaanvraag bij ons heeft ingediend.

Al onze gepubliceerde prijzen voor reisarrangementen inclusief accommodatie, excursies, tickets etc. zijn onderhevig aan beschikbaarheid. Het is te adviseren om op tijd te boeken om volgeboekte hotels en trein-, bus- en vliegtuigstoelen te voorkomen, zeker tijdens piekperioden zoals (maar niet beperkt tot) westerse vakanties, Chinees nieuwjaar (februari), Songkran (april), verjaardag van de koningin (augustus), Loy Kratong (november), de verjaardag van de koning (december), Kerstmis, Oud- en Nieuwjaarsdag, locale evenementen en overige feestdagen.

Prijzen voor hotelkamers die online geboekt worden zijn enkel beschikbaar via onze website en zijn niet direct bij het hotel beschikbaar. Eventuele extra tarieven (zoals belastingen) zullen worden getoond nadat de data tijdens het boekingsproces zijn geselecteerd.

 

Annuleringen en wijzigingen

Onze algemene voorwaarden voor wijziging of annulering van een reis staan vermeld onder onze betalingsvoorwaarden. Per individuele aanvraag kan hiervan afgeweken. De voorwaarden die vermeld staan op de rekening zijn leidend. Annuleringen dienen schriftelijk te worden gedaan (e-mail, fax). Telefonisch annuleren is mogelijk maar dient schriftelijk bevestigd te worden binnen 24 uur. De tijd van ontvangst van de annuleringsmail (gedefinieerd als de tijd die in het ontvangstbewijs wordt vermeld) telt als de tijd van ontvangst van de annulering. Pas dan kunnen wij de annulering gaan verwerken. Als er geen schriftelijke bevestiging is ontvangen na de telefonische annulering, is de annulering niet geldig. In geen geval wordt restitutie verleend van het resterende deel van uw reissom in geval u uw reis voortijdig moet onderbreken.

Voor hotelkamers die online geboekt worden via onze website gelden de betalings-, annulerings- en restitutievoorwaarden die tijdens het online boekingsproces worden vermeld.

Terugbetalingen (restituties) zullen worden overgemaakt naar een bankrekening naar keuze van de klant. Kosten voor geldtransacties zullen van het terugbetalingsbedrag worden ingehouden.

 

Klachten en garanties

Klachten na afloop van de reis hoeven niet nodig te zijn. Vaak kunnen wij eventuele problemen ter plaatse oplossen. Wordt het probleem niet ter plaatse opgelost dan dient u uw klacht schriftelijk of per email bij ons in te dienen. Klachten die later dan een maand na de gebeurtenis worden gemeld kunnen wij niet meer in behandeling nemen. Aansprakelijkheid voor gerechtvaardigde klachten aan het adres van Thaitraveldreams zullen beperkt worden tot de specifieke klacht als onderdeel van de volledige regeling. De totale aansprakelijkheid van Thaitraveldreams voor gerechtvaardigde klachten zal nooit groter zijn dan het totale boekingsbedrag. Klachten die niet naar tevredenheid kunnen worden afgehandeld met ons, kunnen aangegeven worden bij de TAT en de uitspraak van de TAT is dan bindend voor beide partijen.

De reisorganisatie achter de Thaitraveldreams website staat commercieel geregistreerd in Thailand als “Isaan Discovery Travel Co. Ltd.” (registratienummer 10754500965 bij de Kamer van Koophandel in Khonkaen) en valt daarom onder de Thaise wetgeving. Wij zijn in het bezit van een vergunning van de Tourism Authority of Thailand. Klik deze link of deze link om ons bedrijf op de website van de TAT te vinden. Ons TAT vergunningsnummer is 54/00005. Dit kan bevestigd worden door ieder TAT-kantoor in Thailand. Klik op de link voor een kopie van onze TAT vergunning. Deze vergunning omvat onder andere een garantie van de TAT om te voorzien in wat onze klanten hebben geboekt en waar zij voor hebben betaald. De TAT garandeert daarbij dat wij onze boekings- en betalingsvoorwaarden naleven en, indien dat niet het geval is, dat de TAT dan garant staat voor de compensaties zoals vermeld in onze voorwaarden. De TAT heeft hierbij een vergelijkbare rol als de SGR in Nederland.

Meest recente wijziging:

12-Dec-2012: Toevoeging van handicap-clausule onder “verplichtingen en aansprakelijkheid”

Disclaimer       Privacy       Algemene voorwaarden       Over ons       Contact       Sitemap